Impremta ecològica

L'economia i l'ecologia no tenen perquè estar renyides. Tot el contrari: imprimir pensant amb el mediambient resulta raonable i, a més, rendible. Vostè estalvia costos i es posiciona en el mercat de manera positiva. Cada vegada els nostres clients volen involucrar-se més en aquest tema, perquè saben que la Responsabilitat social corporativa (RSC)

Responsabilitat social corporativa (RSC) és una contribució al desenvolupament social, econòmic i ambiental, que té l'objectiu de millorar la competivitat i la valoració de les empreses davant de la societat, creant valors afegits.

Només hi ha un camí, predicar amb l'exemple.

Com treballem?

Utilització de paper:
> lliure de clor
> procedent de tala controlada
> paper reciclat (paper fet de paper usat)

Maquinària digital:
> lliure de productes químics
> absència de l'ús d'aigua
> tintes amb base d'olis vegetals

Amb això aconseguim:
> evitar emisions de COV(composts    orgànics volàtils)
> evitar aigues residuals
> reducció del malbaratament de paper

A més a més:
> una impressió d'alta qualitat
> entregues ràpides
> servei d'impressió respectuós amb el    medi ambient

Som una empresa conscient del nostre entorn social amb la contribució del nostre gra de sorra a una prevenció ecològica per a les futures generacions.

 

etiquetes ecologiques